Vormingsprogramma JCI Aalst 2018-2019

Deelnemen aan onderstaande trainingen kan voor slechts 25 euro per persoon, broodjes inbegrepen.

Inschrijven kan door

Flipchart Magic

Tijdens deze training krijg je vele praktische tips en ideeën om knappe, in het oog springende flipcharts te tekenen die je boodschap krachtig visueel ondersteunen.

Dinsdag 27 november 2018

Insights Discovery – Relationship Styles

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. Het model laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Dinsdag 12 februari 2019

To Dream Again

Inspiratiesessie van 1,5 uur à 2 uur. Je wordt aan het denken gezet door inzichten van grote meesters. Uitgedaagd om over je eigen dromen na te denken.

Dinsdag 19 maart 2019

Dagelijks debatteren

Tijdens deze training komt niet het wedstrijd-debatteren aan bod, maar wel debattechnieken die dagdagelijks kunnen worden gebruikt, zowel in privé- als professionele situaties.

Donderdag 16 mei 2019

Spreken met impact

Kijk je ook vol ontzag naar de grote redenaars van deze tijd? Voel je jezelf onzeker als je voor een groep het woord moet voeren? Zou je graag eens weten wat jouw persoonlijke sterke en minder sterke punten zijn op het vlak van communicatie? Hoe kom je over en hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap overkomt én onthouden wordt?

Woensdag 12 juni 2019

 

Tags: